1. Herre, rädda korsets ära
ifrån glömska och från skam
och låt nya släktled lära
sig att höja upp dess stam.
Låt för alla korset klart
skina och bli uppenbart!

2. Rädda korsets ära åter
ifrån allt, som nedåt drar.
Gör den kärlek, som förlåter,
till en tillflykt för envar.
Såsom på Genesaret
tysta storm, som gräns ej vet.

3. Korsets ära, korsets ära
är det enda, som vårt land
kan ge frihet och kan skära
av de själviskhetens band,
som oss bundit fast en gång
vid vår egen undergång.

4. Kom, Guds Ande, du kan måla
Kristus för vår inre syn;
låt nu korsets ära stråla
som en sol från sommarskyn,
lika härligt uppenbar
som från evighet den var.

Melodi: Den svenska psalmboken 129, Och det hände …
Eller alternativ melodi 22, 43