1. Nattens mörker sakta flyr
och den nya dagen gryr.
Än en dag, som Gud mig ger,
när han vänligt till mig ser.

2. Jag har vaknat frisk och sund
med det anförtrodda pund,
som är hälsa, kraft och hopp
i min ande, själ och kropp.

3. Allt jag äger och jag har
var från början ditt, min Far.
Det, jag brukar kalla mitt,
är till sist dock alltid ditt.

4. ”Här är dagen, bruka den”,
säger du, ”men minns, min vän
att jag väntar av den mer
än jag vid dess början ger.”

5. ”Vad du får av tidens pund
skall till dagens sista stund
växt till något du igen
bära kan till ägaren.”

6. ”Litet räcker inte då,
dubbelt vill jag återfå,
tiden, som jag gav åt dig,
skall bli hopp och tro på mig.”

7. Fader, du har alltid rätt,
och vad du mig nu har gett
vill jag börja sköta så
att du mer ikväll skall få.

Inspirerad av Matteusevangeliet 25:14–30 och Lukasevangeliet 19:11–27
Melodi: Den svenska psalmboken 217, Gud, för dig …