1922 flyttade mina farföräldrar från Kosta glasbruk till det lilla villasamhället Kosta Egnahem, som vuxit upp mellan bruket och kyrkan. Som närmaste grannar hade de familjen Axel Hammarstedt. Som hörs av namnet var Axel smed, och i hans smedja hade jag många spännande dagar som barn. Axels son Magnus – Masse kallad – levde till vintern 2012. Han var en vän av allt levande, både djur och växter. Han ympade ett av våra äppelträd. Ett äppelträd kan få vattenskott, som bara bär surkart. Ett sådant vattenskott hade vi sågat av, och på stumpen ympade Masse fyra ympar från sina fina träd. Nu växer de, och de kommer att bära frukt, långt efter det att Masse är borta. Det är så man skall göra. Man skall lämna efter sig det, som kan växa och bära frukt i lång tid.

Ympningen är en av de bilder, som Bibeln använder för att beskriva en återställd relation till Gud. S:t Paulus skriver: ”Du, som kommer från ett vilt olivträd, blev inympad bland dem, så att också du får din näring ur olivträdets mäktiga rot.” (Rom. 11:17) Det vilda olivträdet är en bild av alla de hedniska folken, som inte känner Gud. Ett av dem var Sveriges folk.

Ett vilt olivträd bär oätlig frukt, ungefär som surkart. Den liknar ätlig frukt, men inte mer. Men när en människa blir kristen, bryter Gud loss en kvist från det vilda olivträdet och ympar in den i sitt ädla olivträd, det som bär rik skörd av goda oliver: tro, hopp och kärlek. Det ädla olivträdets mäktiga rot är den tro som växte fram hos Abraham, Isak och Jakob, David och alla profeterna. Själva märgen i deras tro var förvissningen om att Gud skulle sända en räddare och frälsare, och han har nu kommit – Jesus Kristus. När man kommer in i det sammanhanget och lever av den troskraft som fanns hos dem, påverkas man också. Det som liknade tro, hopp och kärlek blir alltmer äkta tro, hopp och kärlek. Guds ympning liknar Masses: en ymp från ett träd växer in i ett annat. Men Guds ympning är också olik: Masse tog en ädel kvist och ympade in på ett vattenskott. Gud tar ett vattenskott och ympar in på ett ädelt träd. Och då förvandlas ympen av saven den tar emot. Det ädla trädet heter Guds folk och Kristi Kyrka. Det räcker med att läsa psalmboken, så förstår man vilket fantastiskt och storartat sammanhang man kommer in i genom dopet och tron. Det är själva ympningen.