Varje sommar seglar skeppet Elida längs Sveriges kuster. Det är ett storslaget skepp, 45 meter långt och stormasten är lika hög. Segelytan blir enorm. När man seglar i hård vind kan en landkrabba frukta att hela skeppet skall välta. Men det gör det inte. Det har nämligen en tyngd i kölen, som gör att det håller sig uppe. Den starka vinden driver det endast framåt.

Tyngden i Elidas köl har något viktigt att lära oss om Guds närvaro i världen. Profeten Jesaja fick uppleva Guds påtagliga närvaro i Jerusalems tempel. Han hörde änglarna sjunga en sång fylld av beundran och förundran: ”Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet.”(Jes. 6:3) Ordet ”helig” betyder avskild, annorlunda. Gud är något helt annat än den värld, där vi lever. Änglarna fylls av beundran och förundran över att Gud står så högt över allt som kan mätas och vägas. Tre gånger sjunger de helig. Och samtidigt som Gud är så mycket förmer än det synliga, är han närvarande just här, där vi lever våra liv: ”Hela jorden är full av hans härlighet.” Grundtextens ord för ”härlighet” betyder bl.a. just tyngd. I våra liv och i allt som händer på jorden är Guds närvaro som tyngden i Elidas köl. Det är hans närvaro, som gör att inte allt välter över ända, även om det ofta kan se farligt ut. 

Vi kan säga att en person har tyngd, t.ex. den heliga Birgitta och Gustaf Mannerheim. Det var en tyngd i vad de sade och gjorde. Med det vill vi säga att de hade en auktoritet. Detta är en annan betydelse, som finns i det ord som i Bibeln översatts med ”härlighet”. Änglarna beundrar alltså att hela jorden är präglad av Guds auktoritet. Man skulle kunna kalla det en ”herrlighet” – det visar att Gud är Herren. 

Apostlarna skrev på grekiska, och det ord de använde för Guds närvaro betyder ”glans” och ”utstrålning”. Tre av dem hade själva upplevt hur denna utstrålning från Jesus förvandlade hans hela kropp och till och med hans kläder (Luk. 9:28-36). De såg det som håller världen och livet på rätt köl, och de såg det hos Jesus. Tänk på det, nästa gång ni ser Elida.

Änglarnas sång om Guds helighet och hans närvaro sjunger hela kyrkan med i, när mässan firas. Då förundras också vi över att Gud är så mycket mer än vi och samtidigt så närvarande genom sina ord och genom bröd och vin. Det är ett förvandlande möte, som man längtar efter om man vill bli en riktig människa, som en människa skall vara. Vi förvandlas av att vara nära Guds utstrålning och glans genom Jesus. Vi blir som han, liksom vi blir varma av att vara i solen. Detta är själva meningen med det liv vi får på jorden, att vi skall bli lika honom. Vi är ju skapade ”till Guds avbild”(1 Mos. 1:27).