Det verkar som om aposteln S:t Paulus varit en intresserad åskådare på idrottstävlingar. Det som händer där har gett honom många djupa tankar och insikter i kristenlivets verklighet. I Hebréerbrevet- som många tror att han skrivit, skildras kristenlivet som en långdistanslöpning med helgonen som åskådare och Kristus som den förste i klungan, den som drar de andra med sig (Heb. 12). Samma bild har han i 1 Kor. 9:24: ”Vet ni inte att de som löper på banan allesammans löper, så är det bara en som vinner priset. Löp som denne.” Idag kunde han sagt: Se på Carolina Klüft, se hur hon satsat allt på sin idrott – och hon vinner! Det är sådana ni skall vara i ert kristna liv. Tänk på att hon satsar så mycket för en medalj. Det ni kan vinna är mycket mer – evig glädje” Han kan också skildra kristenlivet som en boxningsmatch, där motståndaren är – hans egen kropp : ”Jag kämpar inte som den som missar sina slag. I stället ger jag min kropp vad den tål och tvingar den till lydnad….”(1 Kor. 9:26 f) Förmodligen var han som vi andra: han ville vara lat ibland, han ville äta mer än som var nyttigt av det godaste, han ville gå den lättaste vägen och slippa problem. Men han lät inte de tankarna få överhand, han kämpade med dem, avslöjade hur själviska och kortsynta de var och tingade sig att göra det han innerst visste var Guds vilja.

Tydligen har han också gått på brottningsmatcher och lärt sig något viktigt av det. Han skriver: ”Vi är tränga från alla sidor, men inte utan utväg, offer för ovisshet men inte för misströstan, förföljda men inte övergivna, slagna till marken men inte förlorade.”( 2 Kor. 4:8 f). Grundtextens ord för ”slagna till marken” är en term, som användes i brottningen, när en av de tävlande var nedtvingad mot marken. Den andre har honom i ett fast grepp. Det kan verka som om matchen är avgjord. Men den nedtvingade har inte gett upp. Han samlar sina krafter, så gör ett plötsligt kast och får undan den andre.

Det var så aposteln upplevde sitt liv med Kristus. Svårigheter, besvärliga människor, demoner och stormar kunde tvinga honom in i ett läge, där allt verkade hopplöst. Men han gav inte upp, därför att han inom sig hade Guds kraft till seger. Därför kände han igen sig i brottaren som ur ett underläge kom upp igen och vann. Men vilken är kristenlivets kraft till seger, den som aposteln hade inom sig. S:t Paulus skriver: ”Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som har blivit oss given.”(rom. 5:5)