Det kan verka förvirrande, att det finns flera översättningar av Bibeln, men i själva verket är det bra. Inget språk har ord som exakt motsvarar alla ord på ett annat språk. Därför behöver ett ord på det första språket återges med flera ord på det andra. Låt mig ta ett exempel. I Psaltaren 119:113 står det: ”Jag hatar dem som haltar på båda sidor, men din lag har jag kär.” Hat är en oväntad sak i Bibeln, så det måste vara något allvarligt det handlar om. Men vad är det att ”halta på båda sidor”? Bland laestadianer i Sverige och Finland används Karl XII:s Bibel från 1703, och där står det: ”Jag hatar de ostadiga andar, och älskar din lag.” Nu närmar vi oss vad det är att ”halta på båda sidor”.  För några år sedan fick vi en helt ny översättning, Bibel 2000, och där står det: ”Jag hatar vankelmod men älskar din lag.” Kanske har man tyckt att det verkar för starkt att hatet riktar sig mot människor med en dålig egenskap, och så har man låtit det rikta sig mot själva egenskapen, vankelmodet. Ungefär samtidigt med Bibel 2000 kom en annan översättning, Svenska Folkbibeln. Nya Testamentet var en helt ny översättning, Gamla Testamentet var en bearbetning av 1917 års översättning. I Folkbibeln heter det: ”Jag hatar dem som vacklar hit och dit, men din undervisning älskar jag.” Det är tydligt, att det som väcker sådan motvilja är egenskapen att än säga det ena, än det andra och inte stå för sitt ord. Det handlar inte om vad som helst, utan om relationen till Gud. Det är något som liknar de gamla vikingarna, som visserligen kunde vara döpta men offrade till avgudarna, när det kärvade till sig. Man hade lovat Gud sin trohet, men sedan var man utan vidare beredd att bryta sitt löfte.

För att komma närmare en lösning, slog jag upp grundtextens ord i lexikon. Det betyder egentligen ”de delade”. Tydligen har det att göra med förgrening, en gren växer åt ett håll, en åt ett annat. Det handlar om en personlighetssplittring. Uppenbarligen är det så, att den som är sådan inte upplever det som ett problem. För sin omgivning är sådana människor bedrägliga. De är alltid beredda att luras, om de kan få någon fördel. Med sådana människor kommer inte ens Guds Ande någon vart. Men så blev jag intresserad av det ord som översatts med ”lag”. Det ordet får oss att tänka på paragrafer, men det visade sig att det har att göra med att visa någon vägen. Det är Guds vägledning det handlar om, hur Gud visar oss rätt väg för att vi skall komma väl hem till honom. I den vägledningen finns inget dubbelt, inget bedrägligt. Den är rak och entydig. Man skulle kunna översätta versen: ”Jag hatar de bedrägliga, men jag älskar din vägledning.” Var finns denna vägledning? Den är sammanfattad i en levande person, Jesus Kristus: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”(Joh.14:6)