De församlingar, där vi lever och verkar, är små. I Slätthög har vi omkring 550 medlemmar, i Mistelås 140. Men vi hör samman i stor gemenskap: Kristi Kyrka över hela jorden, i alla tider, och med änglarna och helgonen i himmelen. Varje söndag säger vi i trosbekännelsen att vi tror på ”en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund”.

Det har blivit särskilt tydligt för mig, genom den gemenskap vi fått med en församling i östra Tyskland, S:t Mauritiusförsamlingen i Münchenbernsdorf, nära den tjeckiska gränsen. Det kom sig av att vi har två tyska medlemmar i vår kör, och de har bott just i Münchenbernsdorf. Två gånger har vi nu varit där med vår kör, en gång med konfirmanderna. De har två gånger varit hos oss med sin kör och sin blåsorkester. Det är inte så många av oss som kan tala tyska, och av dem kan bara några en del svenska ord. Men vi förstår varandra ändå, och det har blivit en djup vänskap. Hur kan det komma sig? Det beror på att det är samma Helige Ande, som har tänt tron på Kristus hos oss alla. Den kan vara stark eller svag, stor eller liten, men det är samme Helige Ande. Därför kan vi förstå varandra med bara få ord eller med inga alls. Vi märker att vi har samma sätt mot varandra. Det är Anden, som påverkar oss, så att vi inte är krävande, oförsynta eller kränkande. Vi har omsorg om varandra. Vid ett av våra besök i Münchenbernsdorf föll en av våra körmedlemmar och bröt benet. En läkare, som är med i kören där, följde med till sjukhuset och satt hos honom halva natten.

Vi är två små församlingar i en svensk glesbygd, drabbad av sekularisering och utflyttning som stora delar av Sverige. De kommer från en avlägsen liten stad i östra Tyskland, där en konstlad ekonomi har kapsejsat och arbetslösheten är mer än 50%. Men vi känner igen varandra, vi kan ge glädje och hopp åt varandra – med få ord och utan ord, därför att vi är påverkade av samme Helige Ande. Jag gråter inte ofta, men när deras buss senaste gången körde iväg mot Tyskland, fick jag tårar i ögonen. Aposteln S:t Johannes skriver: ”Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och var och en som älskar den som har fött honom till liv, han älskar också hans barn.”