Här kan du läsa och skriva ut många av de psalmer som Christian har skrivit. Vissa av dem har Karin tonsatt, och andra har kända melodier från Den svenska psalmboken. Du hittar också tonsättningar som Karin har gjort av bibelverser och betraktelser och vetenskapliga arbeten av Christian.

Ny Augustinus-bok av Christian!

Sommaren 2023 kom Christians bok Augustinus – vägen och målet ut på Artos förlag.

Förlagets presentation:

Augustinus är Västerlandets mest betydande teolog någonsin. Vill man förstå den kristna tankens väg genom århundradena måste man stanna länge hos Augustinus. Han är inte bara teolog, han är också Roms främste filosof. De mest grundläggande frågorna har han omsorgsfullt tänkt igenom: Vad är lycka? Vad är kunskap? Vad är livets mål och mening? Vad är gott och vad är ont? Kan man över huvud taget veta någonting eller är allt bara olika perspektiv?

Den här boken sammanfattar Christian Braws Augustinusforskning under fyrtio år. Det rör sig om ett antal självständiga undersökningar kring olika temata hos Augustinus och i augustinismen. De flesta har presenterats som föreläsningar och som bidrag till vetenskapliga seminarier i Europa och Nya världen. Det innebär att boken innehåller återkommande tematik i olika sammanhang.

Christian Braw är präst i Svenska kyrkan. Han disputerade hos Bengt Hägglund i Lund 1985 på en avhandling om mystikens arv hos Johann Arndt, pietismens förfader. I senare verk har han behandlat Aristoteles betydelse för den kristna tanken, reformationens spiritualitet samt högkyrkligheten. I den samtida idéhistorien har han behandlat Georg Henrik von Wright och Václav Havel. Som akademisk lärare har Christian Braw arbetat framför allt i Finland och Estland. Sedan 1993 är han docent vid Åbo Akademi.

Ny roman av Christian!

Våren 2023 kom Christians roman Ödevret ut. Den distribueras av BV-förlag. Du som vill beställa den kan ringa 0730-68 62 38 eller skriva till info@bvforlag.se! Det går också att beställa den i vilken bokhandel som helst, och naturligtvis på biblioteket!

Ödevret är berättelsen om en man som oväntat ärver en förfallen herrgård på det småländska höglandet – 1780 hektar skog, äng, åker, sjöar, våtmarker och hus, mängder av hus. Allt är förfallet, allt behöver rustas upp, och undan för undan fylls Ödevret med nya människor: ett pensionerat prästpar, tyska jägare, en officersfamilj från det närbelägna Eksjö. En julafton släpper en rostig Honda av en invandrarkvinna med ett barn. Då börjar dramatiken. Vem är hon? Varifrån kommer hon? Det bränner till på allvar, när hon hävdar att barnets far är den unga officershustruns förste man, som omkommit i en helikopterolycka i Afrika.
Skärvor av svensk verklighet får tillsammans ge en bild av det Sverige vi känner. Kring människorna på Ödevret finns det mesta som ryms i en småländsk socken: hembygdsförening, missionshus, kyrka, jaktlag, körer, nedlagd industri, driftiga ungdomar och energiska bönder. I samspelet mellan dem alla speglas livets många komplikationer, avgörande val och möjligheter. En ungdomskör får ge grundtonen med ett framförande av Hjalmar Gullbergs Förklädd gud:

Den regeln har ej blivit överträdd:
Är Gud på jorden vandrar han förklädd.

En recension i Sändaren:

Ur Sändaren i november 2023.

En intervju i Barometern:

I april 2023 fick Karin och Christian en kanal på YouTube! Än så länge innehåller den några av Christians inspelade föreläsningar.

Du hittar den här! Välkommen att prenumerera och att berätta för andra!

Christians bok Vägen och vägarna är utgiven av BV-förlag. Det går fint att beställa den hos närmaste bokhandlare eller direkt från förlaget.

Christians bok En vidgad värld – essayer och uppsatser kom ut på Artos förlag vårvintern 2022. Beställ den gärna i din närmaste bokhandel eller direkt från förlaget!