På denna sida kommer du att kunna läsa många av de psalmer Christian har skivit. Vissa av dem har Karin tonsatt medan andra har kända melodier från Den svenska psalmboken. Du kommer också att hitta tonsättningar som Karin har gjort och betraktelser och vetenskapliga arbeten av Christian.