Första söndagen i advent – Ett nådens år

Den som hör till sanningen

Andra söndagen i advent – Guds rike är nära

Himmel och jord skall förgå

Tredje söndagen i advent – Bana väg för Herren

Lycklig den som har sitt stöd

Fjärde söndagen i advent – Herrens moder

Då skall Guds frid

Julnatten – Den heliga natten

Ära, ära i höjden åt Gud

Juldagen – Jesu födelse

Det folk som vandrar i mörkret

Jul

Annandag jul eller Den helige Stefanos dag – Martyrerna

Den som finner sitt liv

Söndagen efter jul – Guds barn

Låt barnen komma hit till mig

Nyårsdagen – I Jesu namn

Herren bevarar dig

Trettondedag jul – Guds härlighet i Kristus

Jungfru Marie bebådelsedag – Guds mäktiga verk

Tionde söndagen efter trefaldighet – Nådens gåvor

Bli kvar i mig

Alla helgons dag – Helgonen