Sv. ps. 562 Herren gav

429

421

EKG 218 Sonne der Gerechtigkeit eller alternativ melodi 12

422

Sv. ps. 86 O Guds kärlek

423

The New English Hymnal 116 O praise

425

Sv. ps. 34 Vänligt över jorden

430

Den svenska psalmboken 498: Ett Jesus än

Julpsalm 2015

Den svenska psalmboken 6

Vårvintersång 2257

Den svenska psalmboken 444: Mycket folk kring Jesus var

Vårvintersång 1603

Den svenska psalmboken 39

Vårvintersång 1861

Den svenska psalmboken 233: Fader du vars

Vårvintersång 2030

Vårvintersång 1856

Alternativ melodi 10

Vårvintersång 433

Alternativ melodi 45

Vårvintersång 433

Sv. ps. 367

Vårvintersång 432

Sv. ps. 248 Tryggare kan ingen vara

Vårvintersång 451

Vårvintersång 436

Alternativ melodi 49

Vårvintersång 437

Sv. ps. 7 Lova Herren

Vårvintersång 439

Sv. ps. 547

Vårvintersång 441

Alternativ melodi 15

Vårvintersång 441

Sv. ps. 345

Vårvintersång 443

Sv. ps. 217 Gud för dig

Vårvintersång 454

Vårvintersång 447

Alternativ melodi 46

Vårvintersång 447

Sv. ps. 129 Och det hände

Vårvintersång 453

Alternativ melodi 22

Vårvintersång 453

Alternativ melodi 43

Vårvintersång 453

Sv. ps. 104 Gläd dig

Vårvintersång 1610

Sv. ps. 495 I öster stiger solen upp

Vårvintersång 1612

Vårvintersång 1609

Alternativ melodi 20

Vårvintersång 1613

Alternativ melodi 21

Vårvintersång 1613

Sv. ps. 115 O Betlehem

Vårvintersång 1615

Sv. ps. 298 Gud ditt folk

Vårvintersång 1617

Sv. ps. 375 Från tidevarv

Vårvintersång 1620

Sv. ps. 77 Hör hur tempelsången

Vårvintersång 1619

Sv. ps. 40 Kristus vandrar

Vårvintersång 1621