Sv. ps. 562 Herren gav

429

421

Sv. ps. 444 Mycket folk

428

421

EKG 218 Sonne der Gerechtigkeit eller alternativ melodi 12

422

Sv. ps. 86 O Guds kärlek

423

Sv. ps. 112 Världens Frälsare

Vårvintersång 2081

424

The New English Hymnal 116 O praise

425

Sv. ps. 6 Lova Gud

426

Sv. ps. 34 Vänligt över jorden

430

Den svenska psalmboken 498: Ett Jesus än

Julpsalm 2015

Den svenska psalmboken 104: Gläd dig

Vårvintersång 1861

Vårvintersång 1602

Vårvintersång 1601

Den svenska psalmboken 6

Vårvintersång 2257

Den svenska psalmboken 444: Mycket folk kring Jesus var

Vårvintersång 1603

Crimond New English Hymnal 459

Vårvintersång 1604

Alternativ melodi 25

Vårvintersång 1604

Den svenska psalmboken 39

Vårvintersång 1861

Den svenska psalmboken 233: Fader du vars

Vårvintersång 2030

Vårvintersång 1856