1. Finns det bara lite glöd
är Guds Kyrka inte död.
Tron kan åter flamma opp
och ge kärlek, kraft och hopp.

2. Under askans täcke glömd
kan en glödpunkt ligga gömd,
men på värmen märker man
att en eld den tända kan.

3. Läggs en torkad vedbit på
kan den glödens värme få.
När av glöden den berörs
snart till eld den också görs.

4. Veden själv är kall och stel,
men får den av värmen del
och läggs dit där glöden är
kommer eld att tändas där.

5. Finns det bara lite glöd,
bakar Anden Livets bröd,
men om glöden slocknar ut
tar vår nattvard också slut.

6. Herre, i din Kyrkas glöd
under askans otrosnöd
har du tron och hoppet lagt
och din kärleks starka makt.

7. Är vi glöden, hjälp oss då
värma nya själar så
att din tro kan flamma där
nu så stelt och håglöst är.

8. Är vi som en otänd ved,
led oss fram till glöden med
vilken vi kan värmen få
till att bli din glöd också.

Melodi: Den svenska psalmboken 6, Lova Gud
Alternativa melodier: Den svenska psalmboken 2, 5, 6