Karin & Christian Braw

Bibelsånger, psalmer och betraktelser

Christian berättar om romanerna om familjen Sandman

När Christian började skriva romanen Till minnet, den första som utspelades i nutid och den första som han skrev utan pseudonym, visste han inte att det skulle bli en hel svit. Våren 2023 kom Ödevret ut. Här berättar han om dessa två och den rad som hör hemma mellan dem. Filmen är inspelad med telefon […]

20 juli och äran

I 1900-talets katastrofala historia är 20 juli en av de dagar som kan tända hopp om människans framtid. Då försökte en krets tyska officerare och civila det oerhörda vågstycket att störta det nazistiska förtrycket och återupprätta den tyska rättsstaten. En av deltagarna var Marion Gräfin Dönhoff, senare en av Tysklands mest betydelsefulla journalister. I 20 […]

20 juli och tron

Den 20 juli 1944 riskerade flera tusen människor i Tyskland sina liv genom att delta i förberedelserna för den statsvälvning, som skulle berövat nazisterna makten. Det var ett oerhört risktagande, och hämnden drabbade dem, när attentatet mot Hitler misslyckats. Men vad var deras drivkraft? Många av dem var kristna. En av de få överlevande, Fabian […]

Kvinnorna i 20 juli-gruppen

Attentatet mot Hitler 20 juli 1944 är en av de viktigaste händelserna i det moderna Europas historia. Det är sant att attentatet misslyckades, men det kom att bilda den moraliska grunden för det nya Tyskland och därmed för hela den europeiska gemenskapen. Syftet var nämligen den gången mycket mer än en statskupp. Det främsta målet […]

20 juli – en dödsdömds tankar

Den europeiska högsommaren innebär mer än semestrar, hetta och skyfall. Den innehåller också firandet av en av de minnesdagar, som inleder det nya Europas historia. Det är 20 juli, dagen för attentatet mot Hitler 1944. Det var mycket mer än ett tyrannmord man ville åstadkomma. Det var den förändring av Tyskland, som blev verklighet efter […]

20 juli och det nya Europa

20 juli är den dag när den nazistiska regimen 1944 var mycket nära sitt fall. Då detonerade en kraftig bomb under Hitlers skrivbord i högkvarteret i Ostpreussen. Några timmar därefter började en mycket väl planlagd statsvälvning i Berlin. Allt var genomtänkt, alla höga befattningshavare var utsedda. Omstörtningens maktcentrum var Bendlerblock i Berlin. Och så kom […]

Recension: Kirurgens hjärta

Biografin över professor Knut Harald Giertz har blivit en förebildlig skildring av en betydande man. Titeln är talande – Kirurgens hjärta (Artos). Författaren, Teol. Dr Ingvar Bengtsson har velat skriva en existentiell biografi, det vill säga en livskildring som har fokus på det som på djupet har berört den man han skildrar. Det har lyckats. […]

Intervju i Barometern

En av dagstidningen Barometerns reportrar har intervjuat Christian om Ödevret:

Sista gången?

Ord på vägen, Året Runt 2006 I varje kyrka finns ett sidorum, där man förvarar nattvardskärlen, dukarna till altaret och de kläder prästerna har vid gudstjänsten. Rummet kallas sakristia. Riktigt hur ordet kommit till vet jag inte, men jag anar att det har ett samband med latinets sacer, som betyder helig. Det är ju verkligen […]

Språkens rikedom

Ord på vägen, Året Runt 2006 Under sjuhundra år av Sveriges historia lästes Bibeln varje söndag på latin i gudstjänsten. Sedan återberättade prästen orden på svenska. Under 1500-talet inträffade två stora förbättringar. Bibeln översattes till svenska, och prästerna fick lära sig Bibelns grundspråk. Båda sakerna är viktiga. Att kunna grundspråken är viktigt, därför att inget […]

« Äldre inlägg