Ord på vägen

Ord på vägen är betraktelsen över livet och tron. Du finner dem under rubriken “Texter”.

Vårvintersång

Här finner du många av de psalmer Chrstian skrivit.

Psalmerna får fritt användas i de samanhang du önskar så länge inget ändras i dem och att författaren anges. Berätta gärna också för Chrstian att du använt dem. Kontaktuppgifter finner du här.

Böcker och vetenskap

Här finner du böcker och vetenskapliga skrifter skrivna av Christian. Filerna är i pdf-format. Klicka på den understrukna texten i varje stycke får att ladda hem respektive fil.

Und wir sahen seine herrlichkeit

En samling uppsatser och undersökningar som spänner från den unga Kyrkan till nutiden. Här finns bl.a. bidrag om Martin Luther och Johann Arndt, om Vidkun Quisling och Jaan Kross. Språk är tyska, engelska och finska. Flertalet avsnitt är publicerade eller framförda som föreläsningar i olika länder.

Släktresan

Släktresan är en roman, som kan läsas för sig, men den kan också läsas tillsammans lmed den tidigare romanen Till minnet och den har en fortsättning i romanenra Vid tidens hjärta, Skuggan och Där utanför. Huvudpersonerna är i alla böckerna hämtade från släkten Sandman. med rötter i Jönköping, Norra Sandsjö och Bäckaby. Huvuddelen av handlingen utspelas i Eksjö.

I Släktresan gör Sandmans en resa genom ett sommarfagert Småland till många platser med släktminnen. Släktens historia blir också Sveriges, på gott och on. Samtidigt blir släkten ett tvärsnitt av Sverige idag. Det är en bok som kan väcka igenkännande leenden, skapa bekymmer – och glädje över att godheten kan ta gestalt också under spröda villkor. En förläggare, som refuserade manuskriptet gjorde det med motiveringen: “Men – detta är ju en bok om goda människor!”. Hägglunds förlag gav sedan ut den, och upplagan är slutsåld. Den kan dock finnas på bokborsen.se

Öppningar

De följande sidorna utgörs av inlägg i den offentliga debatten under mer en tio års tid. De flesta inläggen har varit införda i dagstidningar och tidskrifter. Förhoppningsvis framgår det i vilket sammanhang de hör hemma.

Artiklar & Recensioner

Artiklar

Recensioner