1. Herre, du låst upp en dörr,
som vi knappast märkte förr,
Ofta gick vi där förbi,
tills du lät den upplåst bli.

2. Nu kan vi gå in och ut,
där det jämt var låst förut.
Vänskap och förtroende
vill man oss därinne ge.

3. Nu finns plats och tid och rum
för Guds nåds mysterium.
Vi kan våga dela med
oss av trons och hoppets fred.

4. Herre, ge oss rätta ord
så att Kristi nåd blir spord,
Ge oss orden, som når in
och gör själens grund till din.

5. Ge oss Kristi sinnelag,
när vi går dit in idag
med vad du har gjort för oss
genom Sonens liv och kors.

6. Ja, må Kristi vänner be
att Guds Ande ord skall ge
och Guds Son bli uppenbar,
där det förut tillstängt var.

Inspirerad av Kolosserbrevet 4:2–4
Melodi: Den svenska psalmboken 6, Lova Gud
eller Den svenska psalmboken 40, Kristus vandrar