1. Herre, tack att grunden höll
och att huset inte föll.
Störtflod kom och stormvind ven,
kring oss spreds förödelsen.

2. Mitt i stormen var du där
i den grund, som livet bär,
i det ord och löfte som
till oss genom Jesus kom.

3. Ordet är den fasta grund,
där vårt liv och vårt förbund
med ditt fadershjärta fått
mera gott än vi förstått.

4. Inte bara hört men gjort
blir ditt Ord och löfte stort
mitt i livets nederlag
och på stormens mörka dag.

5. Ordets kraft blir uppenbar
när det under livet har
fått förvandla handlingssätt
och gjort dem med dig till ett.

6. Herre, tack att Ordet haft
mitt i stormen sådan kraft
och har blivit grunden där
fasthet i allt flyktigt är.

7. Efter stormen stillhet rår
och förundrade vi står.
Tack för att i stormens stund
du höll fast oss vid din grund.

Inspirerad av Matteusevangeliet 7:24–27
Melodi: Den svenska psalmboken 444, Mycket folk kring Jesus var