1. Först av allt man Kyrkan märker
på den djupa kärleken,
som varandras styrka stärker
och som älskar sanningen.
Äkta kärlek vill det bästa
för sin ovän och sin vän.

2. Äkta kärlek genomströmmar
bruk av Ord och sakrament.
Handfast verklighet, ej drömmar
är den kärlek Anden tänt,
ty Guds ansikte i Sonen
är i kärlek till oss vänt.

3. Kärleken skall oss fullkomna,
när vi går dit Kristus går.
Kärlek hindrar oss att somna,
fast vi länge vänta får.
Kärleken i trohet vakar
tills han kraftfull bland oss står.

4. Kärleken kan inget skrämma.
Den har godhets egen makt
och är alltid trygg och hemma
i vad Kristi kärlek sagt.
Fast och orubblig är grunden,
som apostlars kärlek lagt.

Inspirerad av Första Korinthierbrevet 13
Melodi: Den svenska psalmboken 640, O Jerusalem