Under många år tonsatte Karin verser ur Bibeln och använde dessa i gudstjänster. 76 av dessa är utgivna av Gaudete förlag. Du finner visorna under rubriken Bibelvisor.

Du får fritt använda materialet förutsatt att du anger vem som är upphovsman. Ett mail eller telefonsamtal till Karin där du berättar om hur och var du använt sångerna är också välkommet. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.