1. Att vara lika Gud
är livets mål och bud.
Det är att kunna mogna
som en av Kristi trogna.
I livet för de andra
skall vi som Kristus vandra.

2. Att offra som han gjort
gör livet rikt och stort,
att egen glans försaka
och inte ge tillbaka
med ont för ont, men bida
och tyst som Kristus lida.

3. Att likna Gud är mer
än bitterheten ger,
det är att se och dela
hans klarsyn för det hela,
att inte se till stunden
men till den fasta grunden.

4. När detta är mitt kall,
så vet jag hur jag skall
Guds kraft och ledning söka
i Ord, som kan föröka
vad Gud planerat hade,
när han min livsväg lade.

5. Jag är på väg, jag går
mot målet, där jag får
mig med Guds vänskap hölja
och i hans Son mig dölja.
Jag blir hans avbild värdig
och till hans likhet färdig.

Text: Christian Braw
Efter Peter Halldorf: ”Avbilden är vår gåva, vår djupaste identitet. Likheten är vårt uppdrag, vår heliga kallelse …”
Melodi: Den svenska psalmboken 104: Gläd dig …