Karin & Christian Braw

Bibelsånger, psalmer och betraktelser

Författare: Anna Braw

Zeitgeist and Covid-19

Den 12 augusti höll Christian det här föredraget (förinspelat, med efterföljande samtal på Zoom) på en konferens för kristna läkare i Göteborg. *** Ladies and gentlemen, I am honoured by your request to deliver a lecture on Zeitgeist and Covid-19. The very fact that the subject of this lecture is given in German indicates that […]

20 juli — för samvetets skull

En officer är alltid underställd. Detta är officerens roll. Han är statsledningens tjänare. Det är hans mycket klara begränsning, också när han är en framgångsrik härförare. Men det finns också en begränsning av statens rätt att kräva hans lojalitet. Det är samvetet.    Det fanns ett starkt medvetande om detta bland de tyska officerare, som […]

Poltavakalken – en svensk klenod

Denna artikel skrev Christian till en bok om metallföremål i Växjö stifts kyrkor, Metaller i helig tjänst. Den gavs ut av Växjö stift år 2020. I Slätthögs kyrka firas nattvard med den berömda Poltavakalken, en av Sveriges klenoder. Den är förbunden med ett dramatiskt skede i vår historia. Det började år 1700. I det spända […]