Joh 3:16

Luk 7:11–17

421

Luk 22:24–27

426

Luk 10:38-42

428

Jesaja 50:10

Vårvintersång 1601

Jesaja 55:10-11

Vårvintersång 1604

Joh 18:37

Joh 15:4a

Luk 21:33

Ps 146:5

Fil 4:7

Luk 2:14

Matt 10:39

Mark 10:14b

Lukasevangeliet 4:16–30

Vårvintersång 437

Matteusevangeliet 15:29–31

Vårvintersång 440

Johannesevangeliet 9:1–7

Vårvintersång 442

Matteusevangeliet 5:13–16

Vårvintersång 445

Markusevangeliet 10:13–16

Vårvintersång 446

Apg 4:17

Ps 36:9

Luk 24:32

Ps 32:8

5 Mos 31:8

Joh 8:12

Ps 92:2-6

Ps 89:16

Hebreerbrevet 12:1–2

Vårvintersång 447

Johannesevangeliet 6:37–40

Vårvintersång 448

Första Kungaboken 18

Vårvintersång 449

Psaltaren 69:10

Med Jesu tro och hopp

Matteusevangeliet 5:38–48

Vårvintersång 451

Matteusevangeliet 11:20–24

Vårvintersång 450

Matteusevangeliet 25:14–30

Vårvintersång 454

Lukasevangeliet 19:11–27

Vårvintersång 454

Lukasevangeliet 3:4b-5a

Uppenbarelseboken 22:17b

Andra Tessalonikerbrevet 3:3

Joh 1:4-5

Johannesevangeliet 1:4-5

Första Samuelsboken 2:3

1 Sam 2:3

Hebr 4:16

Hebreerbrevet 4:16

Ps 90:14

Psaltaren 90:14

Hesekiel 34:31

Hes 34:31

Hebreerbrevet 11:1

Hebr 11:1

Ps 65:5

Psaltaren 65:5

Ps 42:2

Psaltaren 42:2

Ps 62:6-7

Psaltaren 62:6-7

Klag 3:26

Klagovisorna 3:26

Psaltaren 147:1

Ps 147:1

Psaltaren 147:5

Ps 147:5

Ps 28:7b

Psaltaren 28:7b

Ps 13:6

Psaltaren 13:6

Ps 23:6

Psaltaren 23:6

Fil 4:4

Filipperbrevet 4:4

Tit 2:11

Titusbrevet 2:11

Ps 62:8b-9a

Psaltaren 62:8b-9a

Jes 33:2

Jesaja 33:2

Ps 23:1

Psaltaren 23:1

Ef 6:10

Efesierbrevet 6:10

Joh 14:6

Johannesevangeliet 14:6

Joh 10:10

Johannesevangeliet 10:10

Ps 130:5

Psaltaren 130:5

Syrak 50:22

2 Kor 6:26

Andra Korinthierbrevet 6:26

Luk 21:28

Lukasevangeliet 21:28

Johannesevangeliet 6:40a

Psaltaren 145:15-16

Matt 7:12

Matteusevangeliet 7:12

Rom 11:36

Romarbrevet 11:36

Ef 2:8

Efesierbrevet 2:8

Ps 39:6-8

Psaltaren 39:6-8

Ps 62:2

Psaltaren 62:2

Mark 3:35

Markusevangeliet 3:35

Matt 7:24

Matteusevangeliet 7:24

Johannesevangeliet 5:42a

Joh 5:42a

Johannesevangeliet 18:37

Matt 16:25

Matteusevangeliet 16:25

Ps 118:24

Psaltaren 118:24

1 Mos 28:17

Första Moseboken 28:17

Ps 31:2b-3a

Psaltaren 31:2b-3a

Matt 18:20

Matteusevangeliet 18:20

Fil 1:21

Filipperbrevet 1:21

Ps 37:3-4

Psaltaren 37:3-4

Apostlagärningarna 17:27b

Apostlagärningarna 17:28a

1 Joh 4:16

Första Johannesbrevet 4:16

Psaltaren 63:2-3

Ps 63:2-3

Joh 6:33

Johannesevangeliet 6:33

Joh 17:17

Johannesevangeliet 17:17

Jes 6:3b

Jesaja 6:3b

Luk 2:29

Lukasevangeliet 2:29

Ps 33:4

Psaltaren 33:4

Luk 22:27b

Lukasevangeliet 22:27b

Jesaja 60:19b

Jes 60:19b

Lukasevangeliet 21:33

Ps 33:21

Psaltaren 33:21

2 Kor 5:20

Andra Korinthierbrevet 5:20

Joh 16:22b

Johannesevangeliet 16:22b

Ps 13:6b

Psaltaren 13:6b

Jes 42:6a

Jesaja 42:6a

Fil 2:11

Filipperbrevet 2:11

Matteusevangeliet 11:28

Matt 11:28

Matt 25:13

Matteusevangeliet 25:13

1 Joh 2:2

Första Johannesbrevet 2:2

Psaltaren 25:5

Ps 25:5

Matt 28:6

Matteusevangeliet 28:6

Ps 66:5

Psaltaren 66:5

Jes 55:3a

Jesaja 55:3a

Ps 84:5

Psaltaren 84:5

1 Pet 4:11b

Första Petrusbrevet 4:11b

Jes 2:3b

Jesaja 2:3b

Hebr 12:2

Hebreerbrevet 12:2

Amos 5:24

Kol 3:16b

Kolosserbrevet 3:16b

Jes 61:10a

Jesaja 61:10a

Luk 1:46

Lukasevangeliet 1:46

Matt 13:46

Matteusevangeliet 13:46

Psaltaren 25:20

Ps 25:20

Luk 19:5b

Lukasevangeliet 19:5b

Ps 145:4

Psaltaren 145:4

Johannesevangeliet 3:16

Jes 43:1

Jesaja 43:1

Apg 2:21

Apostlagärningarna 2:21

Jes 53:6

Jesaja 53:6

Joh 4:42b

Johannesevangeliet 4:42b

Psaltaren 34:20

Vårvintersång 1605

Psaltaren 37:23–24

Vårvintersång 1605

Romarbrevet 8:28

Vårvintersång 1605

Jesaja 57:20

Vårvintersång 1606

Jesaja 55:6–12

Vårvintersång 1607

Psaltaren 111:7

Vårvintersång 1613

Matteusevangeliet 1:21

Vårvintersång 1614

Matteusevangeliet 2:1–12

Vårvintersång 1615

Matteusevangeliet 2:19–22

Vårvintersång 1616

Första Korinthierbrevet 13

Vårvintersång 1618

Vårvintersång 1617

Första Korinthierbrevet 1:17

Vårvintersång 1620

Kolosserbrevet 4:2–4

Vårvintersång 1621

Matteusevangeliet 7:24–27

Vårvintersång 1623