1. Barnet, som fått frälsarnamn
sover i Marias famn.
Alla mänskors enda hopp
ligger i en spädbarnskropp.

2. Jungfrun vilar ut i ro
värmd av åsna, får och ko.
Josef har just somnat, när
ängeln i hans dröm är där.

3. Ängeln talar till Guds vän:
”Skynda genast, inte sen,
skynda med Maria från
Betlehem med löftets son.”

4. ”Det är bråttom, det är nu!
Jesus räddas blott om du
nu de dina med dig tar
till Egypten och blir kvar.”

5. ”Det är nu och inte sen!
Hoppets hårda banemän
rider redan. Josef, fly
innan dagen börjar gry!”

6. Genast skyndar Josef att
fly i Orientens natt
med Maria och den son,
som är hennes genom tron.

7. Josef, Josef, det är du,
som har gjort att världen nu
än har Jesus hos sig kvar
och med tron en framtid har.

8. Genast! Det är alltid så,
när man Herrens väg vill gå.
Trons och hoppets banemän
från Herodes rider än.

Inspirerad av Matteusevangeliet 2:19–22
Melodi: Den svenska psalmboken 112, Världens Frälsare