Karin & Christian Braw

Bibelsånger, psalmer och betraktelser

Bibelvisor

Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. (Joh. 15:4)

De här tio små enkla orden kan se obetydliga utvar för sig, men tillsammans innehåller de oerhört mycket. De utgör ett litet avsnitt ur Jesus avskedstal och innehåller en uppmaning och ett löfte.

Just de här orden var bland de första, som jag satte melodi till. Melodin kändes som en tråd som höll ordning på de små orden så att de höll sig kvar i rätt ordning. För varje söndag valde jag sedan ut en vers från Evangelieboken, en vers som kunde ”stå för sig själv”. Versen fick en mycket enkel melodi. Jag ville att den skulle ha bekvämt omfång, okomplicerad rytm och enkla intervall men samtidigt att den skulle få karaktär i melodin och färg i klangerna.

Bibelsångerna har vi använt i söndagens gudstjänster, mitt i predikan. Gudstjänstdeltagarna får höra sången en gång, vi sjunger den tillsammans några gånger, och så fortsätter predikan. De kan naturligtvis användas vid många andra tillfällen och även utöver den angivna söndagen.

Några förslag är:

 • mellan läsningen av Gamla Testamentet
 • och episteln
 • efter predikan
 • som processionssång
 • under eller efter kommunionen
 • som omkväde i psaltarläsning
 • morgonbön och aftonbön
 • veckomässa
 • medarbetarsamling
 • bibelstudium
 • symöte och arbetsmöte
 • evangelisationsmöte

Min önskan med bibelsångerna är att de ska kunna bli till hjälp i bön, lovsång och tillbedjan, och att man lättare ska minnas Bibelns ord och kunna bli kvar i Jesus.

Slätthög i Mikaelitid 2009

Karin Braw