Luk 7:11–17

Luk 22:24–27

Luk 10:38-42

Jesaja 50:10

Jesaja 55:10-11

Joh 15:4a

Bli kvar i mig

1 Joh 5:6-8

Lukasevangeliet 4:16–30

Jona

Matteusevangeliet 15:29–31

Johannesevangeliet 9:1–7

Matteusevangeliet 5:13–16

Markusevangeliet 10:13–16

Ps 36:9

Vi mättas

Hebreerbrevet 12:1–2

Johannesevangeliet 6:37–40

Första Kungaboken 18

Psaltaren 69:10

Matteusevangeliet 5:38–48

Matteusevangeliet 11:20–24

Matteusevangeliet 25:14–30

Lukasevangeliet 19:11–27

Lukasevangeliet 3:4b-5a

Bana väg för Herren

Uppenbarelseboken 22:17b

Den som törstar skall komma

Andra Tessalonikerbrevet 3:3

Herren är trofast

Joh 1:4-5

I Ordet var liv

Johannesevangeliet 1:4-5

I Ordet var liv

Första Samuelsboken 2:3

Ingen är helig som Herren

Psaltaren 90:14

Mätta oss var morgon

Hesekiel 34:31

Ni är mina får

Hes 34:31

Ni är mina får

Psaltaren 42:2

Som hjorten längtar

Psaltaren 62:6-7

Bara hos Gud finner jag ro

Klagovisorna 3:26

Det är gott att hoppas

Psaltaren 147:1

Det är gott att sjunga

Psaltaren 147:5

Det är gott att sjunga

Psaltaren 13:6

Jag litar på din godhet

Psaltaren 23:6

Din godhet och nåd

Filipperbrevet 4:4

Gläd er alltid i Herren

Titusbrevet 2:11

Guds nåd har blivit synlig

Psaltaren 62:8b-9a

Gud är min tillflykt

Psaltaren 23:1

Herren är min herde

Efesierbrevet 6:10

Hämta nu styrka

Johannesevangeliet 10:10

Jesus sade: Jag har kommit

Andra Korinthierbrevet 6:26

Nu är den rätta stunden

Luk 21:28

Räta på er

Lukasevangeliet 21:28

Räta på er

Johannesevangeliet 6:40a

Alla som ser Sonen

Psaltaren 145:15-16

Allas ögon är vända mot dig

Matt 7:12

Allt vad ni vill

Matteusevangeliet 7:12

Allt vad ni vill

Romarbrevet 11:36

Av dig och genom dig

Efesierbrevet 2:8

Av nåd är vi frälsta

Psaltaren 39:6-8

Bara en vindfläkt

Ps 62:2

Bara hos Gud

Psaltaren 62:2

Bara hos Gud

Markusevangeliet 3:35

Den som gör Guds vilja

Matteusevangeliet 7:24

Den som hör mina ord

Johannesevangeliet 5:42a

Den som hör mitt ord

Johannesevangeliet 18:37

Den som hör till sanningen

Matteusevangeliet 16:25

Den som vill rädda sitt liv

Ps 118:24

Detta är dagen

Psaltaren 118:24

Detta är dagen

Första Moseboken 28:17

Detta är en plats som väcker bävan

Psaltaren 31:2b-3a

Du som är trofast, rädda mig

Matteusevangeliet 18:20

Där två eller tre är samlade

Filipperbrevet 1:21

För mig är livet Kristus

Psaltaren 37:3-4

Förtrösta på Herren

Apostlagärningarna 17:27b

Gud är inte långt borta

Apostlagärningarna 17:28a

Gud är inte långt borta

1 Joh 4:16

Gud är kärlek

Första Johannesbrevet 4:16

Gud är kärlek

Johannesevangeliet 6:33

Guds bröd är det bröd

Johannesevangeliet 17:17

Helga oss genom sanningen

Jesaja 6:3b

Helig, helig, helig

Lukasevangeliet 21:33

Himmel och jord skall förgå

Andra Korinthierbrevet 5:20

Jag ber er på Kristi vägnar

Johannesevangeliet 16:22b

Jag skall se er igen

Filipperbrevet 2:11

Jesus Kristus är Herre

Matteusevangeliet 11:28

Jesus sade: Kom till mig

Matteusevangeliet 25:13

Jesus säger: Håll er vakna

Första Johannesbrevet 2:2

Jesus är det offer

Psaltaren 25:5

Led mig i din sanning

Matteusevangeliet 28:6

Kristus har uppstått

Första Petrusbrevet 4:11b

Låt Gud förhärligas i allt

Kolosserbrevet 3:16b

Lär och vägled varandra

Lukasevangeliet 1:46

Min själ prisar Herrens storhet

Matteusevangeliet 13:46

Om en köpman hittar en dyrbar pärla

Lukasevangeliet 19:5b

Skynda dig ner, Sackaios

Psaltaren 145:4

Släkte efter släkte

Johannesevangeliet 3:16

Så älskade Gud världen

Jes 43:1

Var inte rädd

Jesaja 43:1

Var inte rädd

Apostlagärningarna 2:21

Var och en som åkallar Herrens namn

Johannesevangeliet 4:42b

Vi har själva hört Jesus

Psaltaren 34:20

Psaltaren 37:23–24

Romarbrevet 8:28

Jesaja 57:20

Jesaja 55:6–12

Jesaja 62:7

Jesaja 64

Psaltaren 111:7

Matteusevangeliet 1:21

Matteusevangeliet 2:1–12

Matteusevangeliet 2:19–22

Första Korinthierbrevet 13

Första Korinthierbrevet 1:17

Kolosserbrevet 4:2–4

Matteusevangeliet 7:24–27