1. Kyrkans första kännetecken
är att kärlek präglar allt,
glädjen att få ge och älska
så som Jesus har befallt,
glädjen i att älskad bli
och i kärleken bli fri.

2. Utan kärlek är det hela
blott en klingande cymbal,
bara buller, skrål och missljud,
alla sånger och allt tal.
Mitt i all högtidlighet
klingar det av intighet.

3. Men när nåden vi behöver
och ej lever utan den,
flödar Kristi krafter över
i den djupa kärleken.
Kärleken från Gud blir sedd
och blir gärna nästan gedd.

4. Så blir nådens höga medel
till den största sanningen.
Herrens Ord, hans dop och nattvard
strålar skönt av kärleken.
Kyrkans liv blir ljust och klart
och magnetiskt, underbart.

Inspirerad av Första Korinthierbrevet 13
Melodi: Den svenska psalmboken 298, Gud, ditt folk