1. Kyrkans första känneteckenär att kärlek präglar allt,glädjen att få ge och älskaså som Jesus har befallt,glädjen i att älskad blioch i kärleken bli fri. 2. Utan kärlek är det helablott en klingande cymbal,bara buller, skrål och missljud,alla sånger och allt tal.Mitt i all högtidlighetklingar det av intighet. 3. Men när nåden vi behöveroch ej […]