1. Gud har skapat man och kvinna
till att leva för varann
och i hjärtats kärlek brinna
för att de skall bli en sann
enhet, där de båda två
ger och kan med glädje få
kraft och stöd i alla lägen,
som kan möta dem längs vägen.

2. Aldrig tvinga, gärna höra,
aldrig bruka hot och makt
men sitt bästa gärna göra
och sig noga ta i akt
för att tänka på vad jag
kan få ut av dig idag.
Aldrig runt kring jaget kretsa
eller kring sitt eget hetsa.

3. Detta livet är det bästa
som av mänskor levas kan.
Där vill kvinnligheten gästa,
där blir mannen verklig man.
Manlighet blir kvinnans sköld,
emot livets storm och köld.
Kvinnlighet blir mer än hägring,
den blir kvinnan i sin fägring.

4. Ja, när Herren återställer
man och kvinna i sin glans,
bådas bästa lika gäller
som om blott en enda fanns.
Båda lever för varann
och sitt eget offra kan
för att bådas Herre prisa
och hans kärlek världen visa.

Melodi: Den svenska psalmboken 77, Hör hur tempelsången