Första söndagen i advent – Ett nådens år

Vårvintersång 1861

Vårvintersång 1843

Nåd och tjänst

22 söndagen efter trefaldighet

Frälsningen

Goda förvaltare

9 söndagen efter trefaldighet

Guds hus

Livets källa

2 söndagen efter trettondagen

1 söndagen efter trefaldighet

Vårt dop

Genom död till liv

Kristus är uppstånden

Försonaren

11 söndagen efter trefaldighet

Judica

5 söndagen i fastan

Vaksamhet och väntan

Ett är nödvändigt

15 söndagen efter trefaldighet

Vägen till korset

Den Högstes profet

Bönen

Rogate

4 söndagen i påsktiden

Vägen till livet

Jubilate

Det nya förbundet

Tro och liv

Esto mihi

Trons kraft

Guds härlighet i Kristus

Vårvintersång 1615

Trettondag jul

Vårvintersång 1615

Kallelsen till Guds rike

Jesus skapar tro

3 söndagen efter trettondagen

Korset

Pingst

Den heliga Anden

1 söndagen efter trettondagen

Jesu dop

19 söndagen efter trefaldighet

Andens vind över världen

Herre över allting

Påskens vittnen

Quasimodogeniti

2 söndagen i påsktiden

21 söndagen efter trefaldighet

Samhällsansvar

3 söndagen i fastan

Kampen mot ondskan

Oculi

Sv. ps. 380 Fader du som livet

Vårvintersång 449

18 söndagen efter trefaldighet

Guds mäktiga verk

Magnificat

Kärlekens väg

Att lyssna i tro

Hjälparen kommer

13 söndagen efter trefaldighet

Exaudi

Andlig klarsyn

20 söndagen efter trefaldighet

Att inte döma

Den yttersta tiden

24 söndagen efter trefaldighet

Förlorad och återvunnen

3 söndagen efter trefaldighet

Missionsdagen

Heliga trefaldighets dag

Medmänniskan

Friheten i Kristus

Kristi återkomst

12 söndagen efter trefaldighet – Friheten i Kristus

Tolfte söndagen efter trefaldighet

12 söndagen efter trefaldighet

Alla själars dag

4 söndagen efter trefaldighet

2 söndagen efter Trefaldighet

3 söndagen i påsktiden

Lovsång

Advent

Alternativ melodi 47

Vårvintersång 449

Domssöndagen

8 söndagen efter trefaldighet

1 söndagen i advent

17 söndagen efter trefaldighet

2 söndagen i advent

14 söndagen efter trefaldighet

Enheten i Kristus

Reformationsdagen

Uppenbarelsens ljus

Sänd mig

5 söndagen i påsktiden

Att växa i tro

Cantate

Livets bröd

Ett nådens år

Rik inför Gud

6 söndagen efter trettondagen

Skapelsen

1 söndagen i fastan

6 söndagen efter trefaldighet

Gud verkar nu

Sådd och skörd

Änglarna

Påskdagen

Prövningens stund

23 söndagen efter trefaldighet

Förlåtelse utan gräns

16 söndagen efter trefaldighet

Döden och livet

5 söndagen efter trettondagen

Andra söndagen i advent – Guds rike är nära

Vårvintersång 1861

Vårvintersång 1843

Tredje söndagen i advent – Bana väg för Herren

Fjärde söndagen i advent – Herrens moder

Annandag jul eller Den helige Stefanos dag – Martyrerna

Vårvintersång 2059

Söndagen efter jul – Guds barn

Nyårsdagen – I Jesu namn

Söndagen efter nyår – Guds hus

Trettondedag jul – Guds härlighet i Kristus

Vårvintersång 1615

Vårvintersång 2059

Första söndagen efter trettondedagen – Jesu dop

Andra söndagen efter trettondedagen – Livets källa

Tredje söndagen efter trettondedagen – Jesus skapar tro

Femte söndagen efter trettondedagen- Sådd och skörd

Sjätte söndagen efter trettondedagen – Gud verkar nu

Septuagesima – Nåd och tjänst

Sexagesima eller Reformationsdagen – Det levande ordet

Kyndelsmässodagen eller Jungfru Marie kyrkogångsdag – Uppenbarelsens ljus

Fastlagssöndagen (Esto mihi) – Kärlekens väg

Första söndagen i fastan (Invocavit) – Prövningens stund

Tredje söndagen i fastan (Oculi) – Kampen mot ondskan

Midfastosöndagen (Laetare) – Livets bröd

Femte söndagen i fastan (Judica) – Försonaren

Jungfru Marie bebådelsedag – Guds mäktiga verk

Vårvintersång 2030

Palmsöndagen – Vägen till korset

Skärtorsdagen – Det nya förbundet

Långfredagen – Korset

Påsknatten – Genom död till liv

Påskdagen – Kristus är uppstånden

Annandag Påsk – Möte med den uppståndne

Andra söndagen i påsktiden (Quasimodogeniti) – Påskens vittnen

Tredje söndagen i påsktiden (Misericordias Domini) – Den gode Herden

Fjärde söndagen i påsktiden (Jubilate) – Vägen till livet

Femte söndagen i påsktiden (Cantate) – Att växa i tro

Bönsöndagen (Rogate) – Bönen

Kristi himmelsfärds dag – Herre över allting

Söndagen före pingst (Exaudi) – Hjälparen kommer

Pingstdagen – Den heliga Anden

Annandag Pingst – Andens vind över världen

Midsommardagen – Skapelsen

Den helige Johannes Döparens dag – Den Högstes profet

Första söndagen efter trefaldighet – Vårt dop

Andra söndagen efter trefaldighet – Kallelsen till Guds rike

Tredje söndagen efter trefaldighet – Förlorad och återfunnen

Fjärde söndagen efter trefaldighet – Att inte döma

Apostladagen – Sänd mig

Sjätte söndagen efter trefaldighet – Efterföljelse

Kristi förklarings dag – Jesus förhärligad

Åttonde söndagen efter trefaldighet – Andlig klarsyn

Nionde söndagen efter trefaldighet – Goda förvaltare

Tionde söndagen efter trefaldighet – Nådens gåvor

Elfte söndagen efter trefaldighet – Tro och liv

Trettonde söndagen efter trefaldighet – Medmänniskan

Fjortonde söndagen efter trefaldighet – Enheten i Kristus

Femtonde söndagen efter trefaldighet – Ett är nödvändigt

Den helige Mikaels dag – Änglarna

Vårvintersång 432

Sextonde söndagen efter trefaldighet – Döden och livet

Tacksägelsedagen – Lovsång

Sjuttonde söndagen efter trefaldighet – Rik inför Gud

Artonde söndagen efter trefaldighet – Att lyssna i tro

Nittonde söndagen efter trefaldighet – Trons kraft

Alla helgons dag – Helgonen

Här kommer en sång om helgonen

Söndagen efter Alla helgons dag eller Alla själars dag – Vårt evighetshopp

Tjugonde söndagen efter trefaldighet – Att leva tillsammans

Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet – Samhällsansvar

Tjugoandra söndagen efter trefaldighet – Frälsningen

Tjugotredje söndagen efter trefaldighet – Förlåtelse utan gräns

Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet – Den yttersta tiden

Söndagen före domssöndagen – Vaksamhet och väntan

Domssöndagen – Kristi återkomst