Första söndagen i advent – Ett nådens år

Vårvintersång 1861

Vårvintersång 1843

Andra söndagen i advent – Guds rike är nära

Vårvintersång 1861

Vårvintersång 1843

Tredje söndagen i advent – Bana väg för Herren

Fjärde söndagen i advent – Herrens moder

Annandag jul eller Den helige Stefanos dag – Martyrerna

Vårvintersång 2059

Söndagen efter jul – Guds barn

Nyårsdagen – I Jesu namn

Trettondedag jul – Guds härlighet i Kristus

Vårvintersång 2059

Jungfru Marie bebådelsedag – Guds mäktiga verk

Vårvintersång 2030

Tionde söndagen efter trefaldighet – Nådens gåvor

Alla helgons dag – Helgonen

Här kommer en sång om helgonen