Första söndagen i advent – Ett nådens år

Vårvintersång 1861

Vårvintersång 1843

Sv. ps. 380 Fader du som livet

Vårvintersång 449

Alternativ melodi 47

Vårvintersång 449

Advent

Lovsång

3 söndagen i påsktiden

2 söndagen efter Trefaldighet

4 söndagen efter trefaldighet

Alla själars dag

12 söndagen efter trefaldighet

Tolfte söndagen efter trefaldighet

12 söndagen efter trefaldighet – Friheten i Kristus

Friheten i Kristus

13 söndagen efter trefaldighet

Medmänniskan

Heliga trefaldighets dag

Missionsdagen

3 söndagen efter trefaldighet

Förlorad och återvunnen

24 söndagen efter trefaldighet

Den yttersta tiden

Att inte döma

20 söndagen efter trefaldighet

Andlig klarsyn

8 söndagen efter trefaldighet

Domssöndagen

Kristi återkomst

1 söndagen i advent

Ett nådens år

6 söndagen efter trefaldighet

Gud verkar nu

Påskdagen

Änglarna

1 söndagen i fastan

Prövningens stund

23 söndagen efter trefaldighet

Förlåtelse utan gräns

16 söndagen efter trefaldighet

Döden och livet

5 söndagen efter trettondagen

Sådd och skörd

Skapelsen

17 söndagen efter trefaldighet

Rik inför Gud

6 söndagen efter trettondagen

Livets bröd

Cantate

Att växa i tro

5 söndagen i påsktiden

Sänd mig

Uppenbarelsens ljus

Reformationsdagen

Enheten i Kristus

14 söndagen efter trefaldighet

2 söndagen i advent

Exaudi

Hjälparen kommer

Esto mihi

Kärlekens väg

Jubilate

Vägen till livet

4 söndagen i påsktiden

Rogate

Bönen

Den Högstes profet

Vägen till korset

15 söndagen efter trefaldighet

Ett är nödvändigt

Vaksamhet och väntan

5 söndagen i fastan

Judica

Försonaren

Nåd och tjänst

Kristus är uppstånden

Genom död till liv

Vårt dop

1 söndagen efter trefaldighet

2 söndagen efter trettondagen

Livets källa

Guds hus

9 söndagen efter trefaldighet

Goda förvaltare

Frälsningen

22 söndagen efter trefaldighet

Det nya förbundet

11 söndagen efter trefaldighet

Tro och liv

Herre över allting

Magnificat

Guds mäktiga verk

18 söndagen efter trefaldighet

Att lyssna i tro

Oculi

Kampen mot ondskan

3 söndagen i fastan

Samhällsansvar

21 söndagen efter trefaldighet

2 söndagen i påsktiden

Quasimodogeniti

Påskens vittnen

Andens vind över världen

Trons kraft

19 söndagen efter trefaldighet

Jesu dop

1 söndagen efter trettondagen

Den heliga Anden

Pingst

Korset

3 söndagen efter trettondagen

Jesus skapar tro

Kallelsen till Guds rike

Trettondag jul

Vårvintersång 1615

Guds härlighet i Kristus

Vårvintersång 1615

Andra söndagen i advent – Guds rike är nära

Vårvintersång 1861

Vårvintersång 1843

Tredje söndagen i advent – Bana väg för Herren

Fjärde söndagen i advent – Herrens moder

Annandag jul eller Den helige Stefanos dag – Martyrerna

Vårvintersång 2059

Söndagen efter jul – Guds barn

Nyårsdagen – I Jesu namn

Söndagen efter nyår – Guds hus

Trettondedag jul – Guds härlighet i Kristus

Vårvintersång 1615

Vårvintersång 2059

Första söndagen efter trettondedagen – Jesu dop

Andra söndagen efter trettondedagen – Livets källa

Tredje söndagen efter trettondedagen – Jesus skapar tro

Femte söndagen efter trettondedagen- Sådd och skörd

Sjätte söndagen efter trettondedagen – Gud verkar nu

Septuagesima – Nåd och tjänst

Sexagesima eller Reformationsdagen – Det levande ordet

Kyndelsmässodagen eller Jungfru Marie kyrkogångsdag – Uppenbarelsens ljus

Fastlagssöndagen (Esto mihi) – Kärlekens väg

Första söndagen i fastan (Invocavit) – Prövningens stund

Tredje söndagen i fastan (Oculi) – Kampen mot ondskan

Midfastosöndagen (Laetare) – Livets bröd

Femte söndagen i fastan (Judica) – Försonaren

Jungfru Marie bebådelsedag – Guds mäktiga verk

Vårvintersång 2030

Palmsöndagen – Vägen till korset

Skärtorsdagen – Det nya förbundet

Långfredagen – Korset

Påsknatten – Genom död till liv

Påskdagen – Kristus är uppstånden

Annandag Påsk – Möte med den uppståndne

Andra söndagen i påsktiden (Quasimodogeniti) – Påskens vittnen

Tredje söndagen i påsktiden (Misericordias Domini) – Den gode Herden

Fjärde söndagen i påsktiden (Jubilate) – Vägen till livet

Femte söndagen i påsktiden (Cantate) – Att växa i tro

Bönsöndagen (Rogate) – Bönen

Kristi himmelsfärds dag – Herre över allting

Söndagen före pingst (Exaudi) – Hjälparen kommer

Pingstdagen – Den heliga Anden

Annandag Pingst – Andens vind över världen

Midsommardagen – Skapelsen

Den helige Johannes Döparens dag – Den Högstes profet

Första söndagen efter trefaldighet – Vårt dop

Andra söndagen efter trefaldighet – Kallelsen till Guds rike

Tredje söndagen efter trefaldighet – Förlorad och återfunnen

Fjärde söndagen efter trefaldighet – Att inte döma

Apostladagen – Sänd mig

Sjätte söndagen efter trefaldighet – Efterföljelse

Kristi förklarings dag – Jesus förhärligad

Åttonde söndagen efter trefaldighet – Andlig klarsyn

Nionde söndagen efter trefaldighet – Goda förvaltare

Tionde söndagen efter trefaldighet – Nådens gåvor

Elfte söndagen efter trefaldighet – Tro och liv

Trettonde söndagen efter trefaldighet – Medmänniskan

Fjortonde söndagen efter trefaldighet – Enheten i Kristus

Femtonde söndagen efter trefaldighet – Ett är nödvändigt

Den helige Mikaels dag – Änglarna

Vårvintersång 432

Sextonde söndagen efter trefaldighet – Döden och livet

Tacksägelsedagen – Lovsång

Sjuttonde söndagen efter trefaldighet – Rik inför Gud

Artonde söndagen efter trefaldighet – Att lyssna i tro

Nittonde söndagen efter trefaldighet – Trons kraft

Alla helgons dag – Helgonen

Här kommer en sång om helgonen

Söndagen efter Alla helgons dag eller Alla själars dag – Vårt evighetshopp

Tjugonde söndagen efter trefaldighet – Att leva tillsammans

Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet – Samhällsansvar

Tjugoandra söndagen efter trefaldighet – Frälsningen

Tjugotredje söndagen efter trefaldighet – Förlåtelse utan gräns

Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet – Den yttersta tiden

Söndagen före domssöndagen – Vaksamhet och väntan

Domssöndagen – Kristi återkomst