1. Jungfrun står där för oss alla,
som Guds kärlek valt att kalla
att för hela skapelsen
tro och svara
ja och vara
av hans skördar förstlingen.

2. Jungfruns tro på Ordet gjorde,
att hon födde Herrens Smorde.
Skapelsen och Gud blev ett.
Sådd som jordats
har fullbordats
genom svaret hon har gett.

3. Herrens moder kunde svara
ja och världens gensvar vara.
Anden ledde henne rätt.
Jungfrun trodde,
och Gud bodde
i den kropp hon honom gett.

4. Tro och lydnad, livets gåva
skall Guds godhets under lova
genom att vi livet ger,
lika fria
som Maria
till att våga mer och mer.

5. Gör oss, Ande, som Maria,
ur vår låsning oss befria
till det svar, som du vill ha.
Jungfrun har det,
gör att svaret
blir som hennes, hjärtats ja!.

Text: Christian Braw
Melodi: Den svenska psalmboken 233, Fader, du vars hjärta