1. Vi har fått en Gud med hud.
Jungfrun gav en kropp åt Gud.
Genom Guds inkarnation
blev hon mor till Faderns Son.

2. Allt vad hennes Son har gjort
är för jungfrumodern stort.
Allt som Sonens prägels fått
Hennes hjärtas djup har nått.

3. Mor till Faderns skaparord,
mor till himmel, hav och jord,
mor till allt vad Sonen gjort
underbart och skönt och stort.

4. Ormen allt till döden böjt.
Sonen har till livet höjt
allt som skadat var till den
nya, friska skapelsen.

5. Samma under ännu sker,
när Guds Ande åter ger
Sonen till sin Kyrka som
Herre och som egendom.

6. Gör ditt under, Ande, med
Kristi Kyrka och träng ned
djupt i varje relation
med en ny inkarnation.

Text: Christian Braw
Melodi: Den svenska psalmboken 112, Världens Frälsare