1. Här kan jag bli fri
ur det slaveri,
där förföraren mig kedjat
och min mänsklighet förnedrat.
Ur förtryck och skam
ser jag vägen fram.

2. Här blir jag berörd
av Guds Ord och hörd.
Såren börjar sakta helas,
när jag hör hur smärtan delas
av Guds egen Son.
Jag har fått den tron.

3. Här jag skakar av
äcklet det mig gav
att förnedras och förföras
och i själens djup förstöras.
Varje möte med
Jesus ger mig fred.

4. Här vid Kristi bord,
frigjord av hans ord,
blir jag löst och fri och lättad
och kan resa mig upprättad.
Skuggorna har flytt.
Jag är född på nytt!

Christian Braw

Melodi: Den svenska psalmboken 566, Vaka, själ, och bed