1. Guds experiment
är att han har sänt
Helig Ande in i världen
för att se hur långt den är den
värld, som vågar bli
ren och frisk och fri.

2. Guds experiment
har i Kristus hänt.
Mänskligt blev med Gud förenat,
upphöjt, helat, starkt och renat.
Gud och människan
så förenas kan.

3. Guds experiment
är hans sakrament.
Bröd från jorden här förvandlas
till Guds Son, det lever, andas
av det liv, som han
ensam skänka kan.

4. Guds experiment
är som hans advent:
Jesus in ibland oss stiger.
Om vi öppnar han oss viger
till det äventyr,
där allt mörker flyr.

5. Guds experiment
har hans vänner vänt
till att leva himmelslivet.
Av Guds Ande blir dem givet
att i rum och tid
smaka himlens frid.

6. Ditt experiment,
Fader, har oss sänt
ut på kristenlivets vandring
med din Ande till förvandling.
Fortsätt, Fader, så
att vi hem kan nå.

Text: Christian Braw efter N.F.S. Grundtvig
Melodi: Den svenska psalmboken 284, Ord av evighet