De vise männen säger:

1. ”Vi kommit för att söka den,
som Gud oss lovat se.
Han är den nye David och
skall bli vår räddare.
I Österns länder minnet finns
bland Guds fördrivna barn.
Vi funnit tiden, men vi vet
ej platsen för Guds plan.”

2. ”Var finns han? Vi hans tecken sett
i rymdens stjärneljus,
en nytänd sol har strålat fram
och sagt att Davids hus
skall återfå sin härlighet,
ja, bli än mera än
det varit, han skall Herren bli
för hela skapelsen.”

Vi frågar:

3. Var finns han? Sena tiders barn
som vi kan fråga det
med längtan efter mer än vår
tillvaros ändlighet.
Vi anar att en godhet finns
av mer än mänsklig kraft,
en glädje och en lycka som
vi blott som försmak haft.                                                           →

4. Var finns han? Sök i Betlehem
var svaret som de fick.
De följde Skriftens löften och
de fann, när dit de gick.
Vi också fått ett Betlehem:
Vår Herres altare.
När nu i tro vi vandrar dit
skall vi Guds Son få se.

Inspirerad av Matteusevangeliet 2:1–12
Melodi: Den svenska psalmboken 115, O Betlehem, du lilla stad