Karin & Christian Braw

Bibelsånger, psalmer och betraktelser

Kyrkoårshänvisning: Trettondedag jul - Guds härlighet i Kristus

Vårvintersång 1615

De vise männen säger: 1. ”Vi kommit för att söka den,som Gud oss lovat se.Han är den nye David ochskall bli vår räddare.I Österns länder minnet finnsbland Guds fördrivna barn.Vi funnit tiden, men vi vetej platsen för Guds plan.” 2. ”Var finns han? Vi hans tecken setti rymdens stjärneljus,en nytänd sol har strålat framoch sagt […]

Vårvintersång 2059

1. Jesus Kristus, när du föddes,tillbads du i herdars fröjd.Deras glädje understöddesutav sång från himlens höjd. 2. Maktens man tog andra banorför den makt han redan mist,trogen maktens dunkla anor,vanda vägar, lögn och list. 3. Men Gud känner alla faror,som kan hota jungfruns barn,och han klipper alla snaror,som vill snärja nådens plan. 4. Varje tids […]