Jesus talar:

1. Alla, som min Fader vill
se i himlen, för han till
Sonen och i honom har
de en vän för alltid kvar.

2. Jag skall aldrig visa bort
någon jag av Fadern fått.
Faderns vilja och beslut
skall jag alltid föra ut.

3. Jag har inte kommit ner
ifrån himmelen till er
för att göra vad jag vill
utan det jag kallats till.

4. Detta är hans vilja, som
sände mig med nåd och dom,
att han skall få se hos sig
alla han har gett åt mig.

5. Ingen får förlorad gå
men stå upp den dagen då
världens timglas runnit ut,
och dess dagar nått sitt slut.

6. Fadern vill och önskar så:
De, som tror hans Son, skall få
evigt liv till själ och kropp,
när jag låter dem stå opp.

Inspirerad av Johannesevangeliet 6:37–40
Melodi: Den svenska psalmboken 112, Världens Frälsare
eller alternativ melodi 2, 16 eller 41