Karin & Christian Braw

Bibelsånger, psalmer och betraktelser

Melodihänvisning: Sv. ps. 444 Mycket folk

Vårvintersång 1623

1. Herre, tack att grunden hölloch att huset inte föll.Störtflod kom och stormvind ven,kring oss spreds förödelsen. 2. Mitt i stormen var du däri den grund, som livet bär,i det ord och löfte somtill oss genom Jesus kom. 3. Ordet är den fasta grund,där vårt liv och vårt förbundmed ditt fadershjärta fåttmera gott än vi […]

Vårvintersång 1611

Jesaja ber för Guds folk: 1. Herre, o att du kom ned!Kom och var ej längre vred.Kom som du till mötes komi din glädjes helgedom. 2. Kom och låt din fiendetyngden av din makt få se.Kom, låt jorden bäva fördig, som skapar och förstör. 3. Se, ditt folk förlorat allt.Templet står här mörkt och kallt,en […]

Vårvintersång 1607

Herren talar: 1. Mitt i själens ödemarkskall du mättas och bli stark,när du har för andra gjortdet jag sagt att du har bort. 2. När du vill och när du görgott mot mänskor utanför,kommer du mig nära somnär du till din dopdag kom. 3. Om du inte blundar förorätten de många görskall jag än en […]

Vårvintersång 1606

1. Utan hopp och utan trofinner själen aldrig ro.Hjärtat blir ett upprört hav,kallt av vilsenhet och krav. 2. Glimtarna av upprymdhetväxlar om med tungsinthet.Än är jaget starkt och stort,än är det tillintetgjort: 3. ”Var finns den som älskar migoch för mig vill offra sig?Vem finns det som ställer oppoch kan ge mig framtidshopp?” 4. Ja, […]

Vårvintersång 433

1. Jesus kallar fram de små,tar dem i sin famn och såsäger han: ”Säg, vem som härstörst i himmelriket är? 2. Om ni inte vänder omfrån er själva och blir sombarnen kan ni aldrig fåin i himmelriket gå. 3. De, som gör sig själva småsom ett barn, är störst ändåi det rike, som min Fari […]

428

Kan det finnas större festän, när Jesus blir en gästoch vid bordet sitter ned,där apostlarna är med? Men för Marta var det bråttmed att laga något gott,och hon hörde inte påvad han ville säga då. Tvärtom, hon blev sur och vredför att systern satt sig nedinvid gästens middagsbordför att höra på hans ord. ”Herre”, sa […]

421

Änkans ende son är död.Hennes enda tröst och stödligger stelnad på en bår,medan de till graven går. Blicken skyms av gråt, när honser sin ende, käre son,men igenom sorgen nårJesu ord och gensvar får: ”Gråt och sörj ej mera nu,du skall få långt mer än dunu kan tro och vänta frånDen, som gav dig man […]