1. Jesus Kristus är vårt centrum
  och vår hälsas när och hur.
  Kyrkan är som Kristi väntrum,
  där vi väntar på vår tur.
  Han har svar på orons fråga,
  därför att han plågats av
  allt som smärta åt oss gav.
 2. Ingen mer än han allena
  har så verksam medicin.
  Den kan läka, stärka, rena
  samvetet och gjuta in
  av hans egen glada vishet,
  av hans hopp och tålamod
  genom Kristi kropp och blod.
 3. Gud av Gud, min kraft och hälsa,
  Faderns och Marias son
  är den ende som kan frälsa
  mig ifrån mitt livs demon
  och kan ge en verklig frihet,
  friheten att vara god
  med Guds Andes djärva mod.
 4. Gud har sig med oss förenat –
  det är mer än jag förstår.
  Vad han tänkt och vad han menat
  längre än min tanke når,
  högre än de djup och höjder,
  där Guds avsikt ännu har
  djup och höjd och vidder kvar.
 5. Vi behöver inte svara
  för hur en gång det gick till.
  Gud skall undret själv förklara
  när och hur och som han vill.
  Intill dess för oss det räcker
  med att han är Läkaren,
  som steg ned från himmelen.