1. I Guds tanke Kyrkan bor
  innan någon mänska tror.
  Före hav och före jord
  fanns Guds Kyrka i hans Ord.
  Halleluja!
 2. Kyrkan var Guds stora plan
  och blev verklighet den dan
  Ordet steg som mänska ned;
  då var också Kyrkan med.
  Halleluja!
 3. Och när Gud i pingstens tid
  fyllde Kyrkan med sin frid,
  blev hans trogna alla ett
  och gav Guds apostlar rätt.
  Halleluja!
 4. Kyrkan till fullkomning når
  först när världens makt förgår,
  och hon får hos Kristus bli
  ung och vacker, glad och fri.
  Halleluja!
 5. Som i Faderns plan det var
  och av Guds apostlar har
  varit sagt, så måste det
  bli hos oss till evighet.
  Halleluja!