1. Jesus något viktigt har
  nu att säga till envar.
  Låt oss därför lyssna till
  vad idag han säga vill.
 2. Sluta att som Marta då
  springa kring och tänka på
  allt som måste göras, när
  Jesus mitt ibland oss är.
 3. Låt oss hellre sitta ner
  som Maria, när hon ser
  att han väntar på att få
  in till oss med Ordet nå.
 4. Nu finns viktigare ting,
  Marta, än att springa kring.
  tids nog får du göra ditt,
  sedan Jesus har sagt sitt.
 5. Du tror systern gjorde fel,
  men hon valde ut den del,
  som i denna stund är bäst,
  när man Jesus har som gäst.
 6. Plikt och jäkt skall inom kort,
  Marta, ifrån dig tas bort.
  Det Maria valde ut
  har hon kvar till tidens slut.
 7. Låt oss därför, vänner, gå
  till Marias plats och så
  ge åt Jesus denna stund
  och ett öppet hjärtas grund.