1. Vännen över alla vänner
  möter jag som vardagsgäst,
  en som mitt bekymmer känner
  och den lösning, som är bäst.
 2. Från hans löften ljuset sprider
  sig omkring mig var jag går
  och förvandlar själens strider,
  när till hjärtats grund det når.
 3. Kraften från hans närhet renar,
  när jag närmar mig i tro,
  och med tron han sig förenar
  för att i mitt hjärta bo.
 4. I mitt hjärta han den nästa
  älskar, som jag inte kan
  Herren finner allt det bästa
  jag hos nästan aldrig fann.
 5. Men jag vet att vardagsgästen
  också sist skall komma som
  ryttaren på vita hästen
  med rättfärdighet och dom.
 6. Och när då allt ont försvunnit
  skall förundrad jag förstå:
  segraren, som övervunnit
  är min vardagsgäst också.