Statsminister Göran Persson sade en gång att han var tveksam, när det gällde monarkins framtid. Han tänkte på det förtal och de intrång i privatlivet, som en kunglig familj blir utsatt för. Han undrade om någon i framtiden kommer att låta sig bli utsatt för något sådant. Men – det han tänkte på är inte hela sanningen. Den kungliga familjen får också möta mycket uppskattning, omtanke, respekt och kärlek. Det gäller i hög grad drottning Silvia. Vi kan läsa om henne, men de flesta av oss känner henne inte, för vi har inte mött henne. När hon var ny som drottning, gjorde hon och kungen ett statsbesök i Holland. De reste dit på jagaren Halland, ett stort örlogsfartyg. Jag minns att en av matroserna efteråt sade: ”Hon är mycket bättre än på bilderna.” 

Hans ord säger något viktigt. Det är genom det personliga mötet man lära känna en annan person.
Det är så också med att lära känna Gud. Det är gott och väl att höra andra berätta om Gud, att läsa om Gud och tänka på Gud. Men vi lär egentligen inte känna honom på det sättet. Gud är en person, och personer lär man känna genom personligt möte. Och Gud, som vet detta, har ordnat sådana personliga mötesplatser, där vi kan lära känna honom. De är enkla och konkreta. Före Jesu födelse och en tid därefter var det Jerusalems tempel. Jesus förutsåg att det behövdes heliga mötesplatser med Gud över hela jorden. Därför sade han: ”Där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.” Två eller tre eller fler, som är samlade i Jesu namn – det är den kristna gudstjänsten. Mina vänner i Filadelfia säger: ”Det måste komma till ett personligt möte med Jesus.”
Det är precis rätt, och gudstjänsten är en möjlighet. Där hörs Jesu ord genom Bibeln. Han säger själv: ”Mina ord är Ande och liv.” Hans ord är fyllda av kraften i hans personlighet också när man läser dem för sig själv eller hör dem i radion. De är en mötesplats. Så är det också med dopet. Han lovar: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut.” Lika konkret, enkelt och tydligt är det med nattvarden: ”Detta är min kropp, detta är det nya förbundet i mitt blod.”

Matrosen på jagaren Halland upptäckte att drottning Silvia är mycket bättre i verkligheten än på bilderna. Han hade sett henne personligen. När man har mött Jesus personligen på de heliga mötesplatserna inser man att han är mycket mer fantastisk än allt vad människor kan säga om honom.
Det var en man som råkade ut för svåra motgångar, Goda vänner, som trodde på Gud, kom till honom. De försökte trösta och förklara. Det blev bara fel. Men till sist fick han möta Gud personligen. Då lade sig allt tillrätta. Han sade: ”Endast hörsägner hade jag uppfattat om dig, men nu har jag fått se dig med egna ögon.”(Job 42:5)