Det var julafton på alkoholistanstalten. Lennart hade beslutat sig för att ta sitt liv. Han hade redan suttit inne för rattfylleri, och firman var i kras. Han hade så svåra abstinenser att han inte kunde hålla i kniv och gaffel. Nu hade han samlat på sig tabletter till självmordet. Nu var det rätta ögonblicket, när alla de andra var på julfesten.

Han gick till tvättrummet. Men i dagrummet råkade han se en uppslagen bok. Han tittade i den och hans ögon föll på en rad: ”Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn, han ställde mina fötter på en klippa, han gjorde mina steg fasta.”(Ps. 40:3) Var det något för honom? Men han fortsatte mot tvättrummet. I korridoren mötte han en av medarbetarna på anstalten. Med mild och fast övertalning blev han förd ner till julfesten. 

Och så hände just det, som han minst av allt ville. Det kom en präst, och prästen höll en andakt. Lennart ville helst av allt gå sin väg, men han satt så illa till att han inte kom ut. Han blev tvungen att lyssna. Vad sade prästen? Han läste ängelns ord ur julevangeliet: ”I dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren.”(Luk. 2:11) En Frälsare, en räddare, en livsförvandlare – åt er, åt honom, Lennart. Det fanns en väg ut, en väg upp ur den djupa dyn.

När han kom från julfesten gjorde han vad han aldrig gjort förut. Han letade upp tidningen för att läsa predikoturerna. När juldagen kom, gick han på två julottor och på varenda annan gudstjänst han kunde finna. Abstinenserna var borta. Han kände sig fullständigt frisk. Han visste inte vad som hade hänt, men han berättade det för vaktmästaren i Filadelfia och fick svaret: ”Du är frälst, broder!”

Så började den stora förvandlingen för Lennart Abrahamsson, den alkoholiserade bilhandlaren från Vänersborg. Den fortsatte med att han så småningom blev pastor i Kungshamn. Där såg han att det var lite folk i gudstjänsten men mycket folk på bryggorna. Då fick han idén att köpa in en skuta och segla runt till skärgårdens alla hamnar och fiskelägen för att sjunga och berätta om vad Jesus Kristus har gjort och vill göra med var och en, som lyssnar. 

Av detta blev mycket mer. Den första skutan, Elida, följdes av andra och den nuvarande Elida är ett av Sveriges finaste segelfartyg. Det är rätt. Jesus skall ha det bästa. Det har blivit ett barnhem i Indien, det har blivit upprättelse för tilltufsade ungdomar i Sverige. Jag har hört hela berättelsen av Lennarts son Stefan, som nu är skeppare på Elida. Men alltsammans började med den uppslagna Bibeln på alkoholistanstalten och prästen, som förklarade ängelns ord: ”Idag har en Frälsare fötts åt er…” Det är en oerhörd, förvandlande kraft i ord från Gud, nu likaväl som när han skapade med sitt ord: ”Varde ljus!” (1 Mos. 1:3)