Redan förut hade jag två Biblar, en som jag fått i skolan och en som jag fått av min fästmö. Min tredje Bibel fick jag av min svärfar, Josef Imberg. Det var så här: biskop Bo Giertz hade under flera år en bibelstudiegrupp i Göteborg. Han gick igenom hela Nya Testamentet. Medan han gjorde det, upptäckte han att en del i 1917 års översättning var tveksamt, annat hade blivit svårt att förstå, därför att orden ändrat betydelse i svenskan. Därför började han göra en egen översättning. Många tyckte om den, och BV-förlag i Örkelljunga lär binda samman den med 1917 års översättning av Gamla Testamentet till en enda bok. Det var en sådan jag fick.

I mina två första Biblar hade jag inte gjort några anteckningar. Jag ville inte lägga till något i det som är Guds Ord till människor. Men i min tredje Bibel började jag stryka under sådant som talade särskilt starkt till mig. Jag tror att det finns en vägledning från den Helige Ande i detta. Med understrykningar och anteckningar blir min tredje Bibel som en dagbok över hur Guds Ande lett mina tankar och mitt liv.

En gång fick jag höra en berättelse från Etiopien, som kan belysa hur jag har börjat tänka. Det var en amerikan från Bibelsällskapet, som kom det med flera lastpallar med Biblar, som han ville ge till en etiopisk präst. Etiopiern var förut bara van vid handskrivna Biblar. Han tog upp några av de Biblar amerikanen hade med sig och bläddrade i dem. Besviket sade han:

– De är ju likadana, allihop.

– Det är det som är det fina, sade amerikanen, de är exakt likadana.

Etiopiern svarade:

– Det är just det som är felet.

Jag kan förstå amerikanen. I hans Biblar var allt exakt som det skulle vara, där fanns inga fel och inga tillägg. Men jag kan också förstå etiopiern. I de handskrivna Biblarna hade en människa levt sig in i orden, Guds Ande hade påverkat honom medan han skrev. Det var en människa med tro som hade lämnat de heliga orden vidare, inte en maskin.

Jag sätter värde på att min tredje Bibel är väl gjord, utan fel, att det är en noggrann översättning och ett välgjort tryckeriarbete. Genom mina anteckningar och understrykningar har den också fått något av det, som etiopiern satte värde på, det som Jesus talar om, när han säger: ”Men när han kommer, som är sanningens Ande, skall han leda er fram till hela sanningen … Han skall förhärliga mig genom att taga av det som är mitt och kungöra det för er.”  (Joh. 16: 13,14)