När jag blev allvarligt sjuk fick jag veta mycket, som jag inte haft en aning om. En gammal läkare, som jag kände, sade en gång: ”Man behöver inte så mycket maskiner. Det mesta kan man känna med händerna.” Han kunde den konst, som kallas att palpera. Det är inte många unga läkare, som kan det. Men när jag själv blev sjuk, blev jag ändå imponerad av maskinerna. Hur skicklig min gamle vän än var i att palpera, så kunde ändå maskinerna uppfatta mer. Den mest spännande var ultraljudet. Genom att hålla en sändare av ljudet på min bröstkorg, kunde man se in i hjärtat. Fastän hjärtat var en del av min egen kropp, hade jag inte haft en aning om var felet var. Nu kunde jag med mina egna ögon se det som inte fungerade, och läkaren kunde med hjälp av detta bedöma vad som var möjligt att göra.

Detta säger också något om hur mycket vi förstår av varandra och oss själva. En del människor uppfattar mycket litet av sina medmänniskors inre. Andra kan läsa ut mycket av blick, anletsdrag, handslag, tonfall och kroppshållning. Det känner av det som är därinne, liksom min gamle vän kände patientens inre organ, när han palperade. Men blicka in i våra medmänniskors inre, det kan vi inte, och vi kan inte uppfinna några maskiner, som kan ge oss den förmågan.

Gud behöver inga maskiner för att se in i oss. Han är sådan själv. Han förfogar själv över ett himmelskt ultraljud, som inte bara uppfattar inre organ utan också själens tillstånd. Kung David visste detta. Han sade: ”Herre, du utrannsakar mig och känner mig.”(Ps. 139:1) Vad är det Gud ser, när han ser in i vår själ? Jag kunde se mitt hjärta röra sig på ultraljudsskärmen, och Bibeln är som en skärm, där vi kan se vad Gud ser i vårt innersta. Det första han ser är att vi är skapade av honom. Liksom en konstnär med glädje ser på sin tavla, så ser Gud med triumf på allt gott han lagt ner hos oss; ”Och Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott.”(1 Mos. 1:31) Men liksom läkaren såg mitt skadade hjärtas mödosamma kamp, så ser också Gud skadorna i våra liv, allt det som inte fungerar som det skall. När kung David såg på sig själv med Guds blick, sade han: ”Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet.”(Ps. 51:1) Hos den som är döpt och tror på Jesus ser Guds ultraljud också något mer: ”Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor lade han på sig.”(Jes. 53:4)