Ord på vägen, Året Runt 2005

I undersökning efter undersökning visar det sig, att ungefär hälften av vårt folk svarar ja på frågan om de tror på Gud, medan bara en tiondel vill kalla sig kristna. Kan det bero på att det finns ett missförstånd om var ordet kristen betyder? Egentligen betyder det att man hör samman med Jesus Kristus. Men möjligen kan det vara så, att ordet på svenska har fått en annan betydelse. Det kan ha fått den innebörden, att en kristen skall vara en bättre människa än andra. Även om det ligger nära till hands att tänka att man är bättre än människor man tycker illa om, faller det sig inte av sig självt att säga att man är en bättre människa än andra. Så vågar man inte kalla sig kristen.

    Är det verkligen detta, som det betyder att vara kristen? Katekesen har en helt annan infallsvinkel: ”Jag kallas kristen emedan jag genom dopet är upptagen i Jesus Kristi församling och med församlingen tror och bekänner honom vara min Frälsare och saliggörare.” Varje söndag hörs i gudstjänsten änglasången på julnatten: ”Ära åt Gud i höjden och frid på jorden, bland människor som han älskar.” Där har vi ett annat uttryck för vad det handlar om. Att vara kristen är att vara älskad av Gud. Den kärleken tar vi emot genom dopet och det förtroende vi visar Jesus Kristus. Därför är vi glada för att höra samman med de andra, som tar emot Guds kärlek på det sättet. Vi står för att vi är älskade av Gud. Det är att ”bekänna”.

   Det finns i Bibeln ännu ett uttryck för samma sak. Det är hos profeten Jesaja. Tyvärr är det ingen idé att slå upp sin Bibel och se efter, för våra översättningar har gjort omskrivningar, men går man efter grundtexten står det: Nådens människor (Jes. 57:1). Så är det att vara kristen. Det är att vara en nådens människa. Det är att leva av Guds nåd och hoppas på Guds nåd. Det hebreiska ordet för nåd betyder bl.a. kärlek, godsinthet och välvilja. Det kan också betyda charm och grace. Guds nåd är charmerande. Man blir tagen av den och påverkad av den. Är man öppen för kärlek blir man påverkad av den. På det sättet blir också ”nådens människor” själva en reflex eller ett eko av nåden. Redan under tiden före Kristi födelse översattes Gamla Testamentet av judiska lärde till grekiska, och när de fann ordet för ”nåd” i Jes. 40:6 använde de ett grekiskt ord som betyder ”utstrålning”. Vi bli solbrända av att vara i solen. Nådens människor påverkas också av nådens utstrålning, och nådens strålar är samlade i Jesus Kristus, liksom när barnen med ett förstoringsglas samlar upp solens strålar till en enda intensiv punkt. Att möta hans intensiva kärlek och värmas av den, det är att vara en nådens människa, att vara kristen.

Christian Braw